Câu hỏi này cũng giống như chỉ cần có Bộ mầu vẽ thì ai cũng có thể vẽ nên các bức tranh nghệ thuật hay không? Cũng là bộ mầu vẽ đó, nhưng mỗi họa sĩ sẽ vẽ nên các tác phẩm hoàn toàn khác nhau.  Trong niềng răng cũng vậy, các khay Invisalign chỉ là công cụ, bác sĩ mới là người quyết định chất lượng điều trị. Mức độ hoàn thiện của kết quả điều trị hay giải quyết được các trường hợp phức tạp hay không sẽ hoàn toàn phụ thuộc vào bác sĩ chỉnh nha của bạn.

Sự khác nhau giữa các bác sĩ chính là cách thiết kế kế hoạch điều trị ClinCheck làm sao cho kế hoạch điều trị được tối ưu về mọi mặt, giải quyết vấn đề của bệnh nhân hiệu quả với thời gian tối ưu, các chuyển động mượt mà và đem lại trải nghiệm nhẹ nhàng nhất cho bệnh nhân.

Ca điều trị Invisalign xuất sắc thứ 8 (Tháng 4/2022) của bác sĩ Nha khoa Minh Thu vừa được đăng trên Global Invisalign Gallery là một case khá đặc biệt, phức tạp

https://global.invisaligngallery.com/treatment/t-1527/

Bạn có thể thấy trước đó, bệnh nhân bị khớp cắn ngược nặng, xương hàm dưới đưa ra quá mức…

Bệnh nhân đã đi phẫu thuật và hiện trạng trước khi niềng: