Category Archives: Chưa phân loại

VIDEO: Một case lâm sàng cấy ghép toàn bộ Implant hai hàm

VIDEO: Một case lâm sàng cấy ghép toàn bộ Implant hai hàm Phục Hình – Implant Nha Khoa Minh THu, implant, cấy ghép implant, Đây là một case lâm sàng cấy ghép toàn bộ implant hai hàm được thực hiện tại Nha Khoa Minh Thu  

Tìm hiểu về Nong Xương – Nâng xoang khi cấy ghép Implant

Tìm hiểu về Nong Xương – Nâng xoang khi cấy ghép Implant Phục Hình – Implant Chìa khóa thành công cho Cấy ghép Implant chính là kích thước và chất lượng của xương hàm. Các trường hợp mất răng trong thời gian dài, nha chu viêm, chấn thương… làm xảy ra hiện tượng tiêu xương,…