“Đơ? ??ả? ?ó? đ?ề? ??ị ??ỉ?? ??? ?ớ? ?ệ ??ố?? ???? ????? ??ố? ??????????”

Một ca chỉnh nha thành công không chỉ là đạt được kết quả hoàn thiện nhất về CHỨC NĂNG và THẨM MỸ, mà việc đem lại trải nghiệm thoải mái, nhẹ nhàng, tối ưu hóa được thời gian điều trị cũng rất quan trọng. Với nhiều ca điều trị thành công đạt kết quả hoàn hảo trong thời gian ngắn nhất, trong đó có nhiều ca lâm sàng được chọn đăng trên Gallery toàn cầu của Invisalign, đặc biệt có các ca được trưng bày tại các hội nghị của khu vực và châu lục, bác sĩ Vũ Đức Tùng đã được Invisalign mời chia sẻ kinh nghiệm trong việc thiết kế ClinCheck cũng như kiểm soát trên  lâm sàng cùng các bác sĩ đồng nghiệp thông qua bài báo cáo với chủ đề “Đơn giản hóa điều trị chỉnh nha với hệ thống khay trong suốt Invisalign”.