Author Archives: alodigital

Các ca điều trị xuất sắc của BS TÙNG trên trang Global Invisalign Gallery

Các ca điều trị xuất sắc của bs Tùng trên trang Global Invisalign Gallery Hội đồng thẩm định Invisalign rà soát lại các ca điều trị và bỏ bớt một số ca trên Gallery. Các ca điều trị của Bác sĩ Vũ Đức Tùng vẫn được giữ nguyên nhưng thay đổi lại thứ tự. Nha…