Chương trình hoàn trả mẫu cũ cho bệnh nhân.
Nha khoa Minh Thu dự kiến số hóa toàn bộ các mẫu hàm thạch cao của bệnh nhân thành dạng 3D để lưu trữ trong máy tính. Chúng tôi sẽ hoàn trả các mẫu trước và sau điều trị bệnh nhân để làm kỷ niệm. Các bệnh nhân đã điều trị chỉnh nha tại nha khoa Minh Thu trong vòng 10 năm nếu có nhu cầu lấy lại mẫu thạch cao, vui lòng gửi thông tin: Tên, Mã số bệnh nhân, thời gian điều trị, chúng tôi sẽ gửi tặng lại sau khi mã số hóa xong. Xin cảm ơn!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *