Tag Archives: itero

Align Technology ra mắt máy quét thế hệ mới Itero Lumina

AlignTechnology cho ra mắt Máy quét trong miệng iTero Lumina™ mới có góc chụp rộng hơn gấp 3 lần. Đầu quét nhỏ hơn 50% và nhẹ hơn 45% so với các dòng đầu quét cũ, mang lại khả năng quét nhanh hơn, độ chính xác cao hơn và khả năng hiển thị vượt trội để đạt hiệu quả thực hành cao hơn.