Vừa qua, Hội đồng thẩm định Invisalign rà soát lại các ca điều trị và bỏ bớt một số ca trên Gallery.   Các ca điều trị của Bác sĩ Vũ Đức Tùng vẫn được giữ nguyên nhưng thay đổi lại thứ tự.  Nha Khoa Minh Thu cập nhật lại đường link truy cập dưới đây:

 

CÁC CA ĐIỀU TRỊ INVISALIGN XUẤT SẮC CỦA BS VŨ ĐỨC TÙNG:

🏆 CA THỨ NHẤT (2016)

https://global.invisaligngallery.com/treatment/t-401/

🏆 ​CA THỨ HAI (2018)

https://global.invisaligngallery.com/treatment/t-629/

(Đây là một trong mười ca được lựa chọn để trưng bày mẫu tại sảnh lớn trong khuôn khổ hội nghị South Asia Forum tại Singapore vào tháng 3/2019)