Lần đầu tiên hội nghị Invisalign của khu vực Đông Nam Á (SEA Forum 2021) sẽ được tổ chức đồng loạt ở các nước trong ngày 22-23/2/2021 dưới hình thức kết hợp cả online và offline.
Các báo cáo viên sẽ thuyết trình tại Hội Nghị nước mình và livestream giữa các nước trong khu vực.
     
 
 
 
 
👨🏻‍🏫 Bác sĩ Vũ Đức Tùng được mời làm báo cáo viên tại Hội Nghị với chủ đề “Điều trị các trường hợp phức tạp với Invisalign”