Hiệp hội các bác sĩ chỉnh nha thế giới (WFO) là tổ chức lớn và uy tín nhất về lĩnh vực chỉnh nha, chỉ các bác sĩ có bằng cấp và kinh nghiệm về lĩnh vực chỉnh nha mới được xét duyệt bởi hội đồng thẩm định của WFO. Tại nha khoa Minh Thu, Bs Hà Minh Thu (nguyên trưởng khoa Nắn Chỉnh Răng của viện Răng Hàm Mặt Trung Ương) và Bs Vũ Đức Tùng rất vinh dự là một trong số ít các bác sĩ tại Việt Nam đáp ứng được các yêu cầu khắt khe để được công nhận là thành viên của WFO.

    

HIỆP HỘI CÁC BÁC SĨ CHỈNH NHA THẾ GIỚI (WFO) LÀ AI?

Hiệp hội các bác sĩ chỉnh nha thế giới (WFO) là tổ chức lớn và uy tín nhất về lĩnh vực chỉnh nha, chỉ các bác sĩ có bằng cấp và kinh nghiệm về lĩnh vực chỉnh nha mới được xét duyệt bởi hội đồng thẩm định của WFO.

Hiệp hội Chỉnh nha Thế Giới WFO được thành lập tại hội nghị quốc tế chỉnh nha International Orthodontic Congress (IOC) tại San Francisco lần thứ 4 bởi 69 tổ chức trực thuộc vào ngày 15 Tháng năm 1995 và hiện đã có hơn 8.000 nghiên cứu sinh WFO và 109 tổ chức trực thuộc.
Mục đích của WFO là thúc đẩy khoa học về chỉnh nha trên toàn thế giới, cụ thể như đã nêu trong Điều luật WFO là:
– Nâng cao các tiêu chuẩn trong chỉnh nha trên toàn thế giới.
– Khuyến khích và hỗ trợ việc hình thành các hiệp hội và cộng đồng bác sĩ Chỉnh nha khi có yêu cầu của quốc gia.
– Khuyến khích và hỗ trợ sự hình thành các hội thành viên trong lĩnh vực chỉnh nha khi được yêu cầu.
– Đẩy mạnh nghiên cứu chỉnh nha
– Phổ biến thông tin khoa học.
– Thúc đẩy các tiêu chuẩn đào tạo và cấp chứng chỉ cho Bác sĩ Chỉnh Nha.
– Tổ chức Đại hội chỉnh nha quốc tế sẽ được tổ chức ít nhất một lần mỗi năm năm. Đây là một trong những hội nghị lớn và uy tín nhất trong chuyên ngành nắn chỉnh răng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *